Privacy statement

PRIVACYSTATEMENT

van vereniging EHBO - Berkel-Enschot
 

INLEIDING

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van onze website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

Hieronder volgt een uitleg over welke gegevens wij gebruiken en wat wij doen om je privacy te beschermen. Geadviseerd wordt voor het gebruik van onze website hiervan kennis te nemen.

 

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Indien je jezelf inschrijft als lid, verstrek je je persoonsgegevens aan de vereniging. De ledenadministratie verwerkt deze gegevens teneinde:

  • Het besloten deel van de internetsite aan de leden beschikbaar te kunnen stellen;
  • De diensten die via de website worden aangeboden (o.a. nieuwsbrieven), ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
  • Om contact op kunnen te nemen voor de beantwoording van je vraag of opmerking.

 

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

 

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Hierdoor kan de internetsite zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Door middel van cookies wordt meestal wel een sessievariabele gekoppeld aan het IP-adres van de gebruiker, dit zorgt voor indirecte herkenning (van de computer) van de gebruiker. De informatie die over bezoekers wordt verkregen is echter niet tot de persoon herleidbaar.

 

Indien je niet wilt dat de cookies worden gebruikt kun je je browser zo instellen dat de cookies geweigerd worden (raadpleeg hiervoor de handleiding van je webbrowser).

 

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Persoonsgegevens worden (met uitzondering aan het Oranje Kruis) niet verstrekt aan derden.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens de vereniging toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

 

VRAGEN

Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, kunt je contact opnemen met de secretaris.

Nieuwsbrief
*

Info

Wij zijn lid van de koepel organisatie EHBO Noord – Brabant.

Koninklijk erkend, opgericht 1929.

 

K.v.K: 40258757

Bank: NL59 RABO 0106 8019 10

Adressen

Secretariaat:
Swaenhof 10
5061 HT Oisterwijk

Locatie Cursus:
Blokhut Scouting Berkel-Enschot
Generaal Eisenhowerweg 5
5056 CR Berkel-Enschot

Locatie Herhalingen:
Cc de Schalm
Trappistinnentuin 77
5057 DJ Berkel-Enschot
Terug naar boven