Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor https://ehbo-be.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://ehbo-be.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door EHBO Berkel-Enschot. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
 

Intellectueel eigendom
 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EHBO Berkel-Enschot is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij EHBO Berkel-Enschot.
 

Geen garantie op juistheid
 

Indien van toepassing:
 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met EHBO Berkel-Enschot te mogen claimen of te veronderstellen.

EHBO Berkel-Enschot streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. EHBO Berkel-Enschot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
 

Wijzigingen
 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://ehbo-be.nl op deze pagina.

Nieuwsbrief
*

Info

Wij zijn lid van de koepel organisatie EHBO Noord – Brabant.

Koninklijk erkend, opgericht 1929.

 

K.v.K: 40258757

Bank: NL59 RABO 0106 8019 10

Adressen

Secretariaat:
Swaenhof 10
5061 HT Oisterwijk

Locatie Cursus:
Blokhut Scouting Berkel-Enschot
Generaal Eisenhowerweg 5
5056 CR Berkel-Enschot

Locatie Herhalingen:
Cc de Schalm
Trappistinnentuin 77
5057 DJ Berkel-Enschot
Terug naar boven